17 de mayo de 1969

En este día, 17 de mayo de 1969, las cenizas de Morihei Ueshiba fueron enterradas en el Templo Kozanji en Wakayama, Tanabe, Su Kaimyo (un nombre budista póstumo) -Aiki-en Seibu Enyu Daidoshi.

On this day, mei 17 th 1969, Morihei Ueshiba’ s ashes were interred at Kozanji Temple in Wakayama. Tanabe. His Kaimyo (a posthumous Buddhist name) – age-in moritake En’yū dai dōshi/ Aiki – in Seibu Enyu Daidoshi.