Instructores de Aikido Hombu Dojo 2012

 Nombre  Título Dan
 Ueshiba Mitsuteru
Hiroshi Tada  Shihan 9th dan
Seijuro Masuda Shihan 8th dan
Nobuyuki Watanabe Shihan 8th dan
Seishiro Endo Shihan 8th dan
Masatoshi Yasuno Shihan 7th dan
Shoji Seki Shihan 7th dan
Koichi Toriumi Shihan 7th dan
Tsuruzo Miyamoto Shihan 7th dan
Yoshiaki Yokota Shihan 7th dan
Hayato Osawa Shihan 7th dan
Yukimitsu Kobayashi Shihan 7th dan
Shigeru Sugawara Shihan 7th dan
Takanori Kuribayashi Shihan 7th dan
Takeshi Kanazawa Shihan 7th dan
Mariko Takamizo Shihan 6th dan
Hiroshi Fujimaki Shihan 6th dan
Yoshinobu Irie Shihan 6th dan
Tomohiro Mori Shihan 6th dan
Hiroyuki Sakurai Shihan 6th dan
Eiji Katsurada Shihan 6th dan
Hiroyuki Namba Shihan 6th dan
Makoto Ito Shidoin 5th dan
Teijyu Sasaki Shidoin 5th dan
Koujiro Suzuki Shidoin 5th dan
Toshio Suzuki Shidoin 5th dan
Yuichi Kodani Shidoin 5th dan
Yuji Oyama Shidoin 4th dan
Naoto Uchida Shidoin 4th dan
Terumasa Hino Shidoin 4th dan